Status flyfrakt fra Kina

Status vedrørende flyfrakt situasjonen i Kina – Eksport og import

På grunn av den siste spredningen av COVID-19 pandemien i Kina og endring av smittevernsforskrifter om karantene, er det i løpet av siste dager resultert i mangel på arbeidskraft på flyplassen i Shanghai (PVG) og andre flyplasser i Kina. Grunnet godsmengden er dette ført til enormt etterslep i frakthåndteringen på flyplassene, som medfører flyselskaper kansellerer og/eller endrer sine flyvninger med umiddelbar virkning. På nåværende tidspunkt forventes etterslepet å vare 2-3 uker hvis ingen andre restriksjoner blir innført av kinesiske myndigheter.

Konsekvens:

De fleste flyplassmyndigheter i Kina har implementerte arbeidsskift + karantene (14 +7 +7) retningslinjer for bakkepersonell, noe som betyr 14 dagers arbeidsskift (sentralisert bolig i isolert område etter arbeid) +7 dagers karantene på isolert hotell +7 dagers karantene hjemme.

Driftseffekter på grunn av disse begrensningene er,

▪ Mindre arbeidskraft i fly og frakthåndterings-operasjonen for støtte til lossing, lasting, ULD-håndtering av fly og på terminal. Lengre leveringstid for inngående og utgående frakt, overbelastning på flyplassen og frakt terminaler, last-minute offload for utgående sendinger, etc.

▪ Alle større flyplasser i Kina har inntil videre suspendert håndtering av spesiell frakt for fraktfly.

▪ Dette har ført til at flyvninger kanselleres og kapasitet forsvinner fra markedet, flere av de store flyselskapene hjemmehørende i Europa og Midt-Østen har kansellert flere eller alle sine avganger til og fra blant annet Shanghai grunnet mangelen på arbeidskraft.

▪ Det forventes også kraftig økning i priser for tilgjengelig kapasitet.

▪ Flyselskaper har innfører bookingstopp, som reduserer tilgjengelig kapasitet og påvirker ratene.

For øyeblikket er situasjonen uforutsigbar og endringer blant flyselskapene skjer raskt, det er ingen indikasjoner fra kinesiske myndigheter når de vil lette i restriksjonene eller når en normal situasjon kan forventes.

Vi i Overseas Logistics forsøker å holde oss så orientert som mulig angående utviklingen i Kina.


Kontakt vegard@olog.wpenginepowered.com

Del denne siden