Fly Frakt

Flyfrakt er den dyreste og raskeste formen for transport. Og benyttes i de tilfeller fraktmengden er mindre og man har behov for rask fremføring, høy enhetskostnad på varene og/eller varenes beskaffenhet/sensitivitet. Mange tror flyfrakt er kun for småpakker og mindre paller, og blir derfor overrasket hvor stort gods flyene de interkontinentale flyene laster. Frakt lastes på flypaller i lasterommene på passasjerfly, og teoretisk maks mål og vekt på ett kolli kan være ca.300x230x159cm med vekt 4000kg. I tillegg opereres det med rene fraktfly på mange destinasjoner som f.eks Shanghai, Hong Kong, Seoul, Singapore, Houston, Dubai, Chicago, New York, Dhaka, etc. I fraktflyene benyttes hele kabinen og buken som lasterom. Kabinen, såkalt upper/main deck, tillates høyder helt opp i 300cm samt langt høyere enhetsvekt avhengig av flytype som kan variere på destinasjon.

Pris på flyfrakt defineres gjerne også av hvilke service man ønsker booke. Enkelt forklart høyere rate=høyere prioritering=raskere fremføring. Ratene varierer også stort fra flyselskap til flyselskap utfra service de tilbyr, frekvens, flytype, routing, kapasitet og lignende. Rådfør deg gjerne med oss for anbefalinger. Vi hjelper deg med å skreddersy til ditt behov.

Speditør Oslo - Overseas Logistics

Det stilles krav til solid pakking når det kommer til flyfrakt og sikkerhet kommer i første rekke. Varer må pakkes på en slik måte at det ikke kan bli skadet, skade annet gods eller utstyr under de store påkjenningene som varene kan bli utsatt for under en flyvning, take off, landing eller turbulens.

Flyfrakt passer for:
-Varer som krever kortere ledetid
-Varer med høy verdi

Økonomifrakt

En gunstig løsning innen flyfrakt når man ønsker lavest mulig pris samtidig ha hurtig fremføring. Våre profesjonelle agenter på mottakersted kan bistå med fortolling, håndtering og levering av varene.

Eksempel på typiske ledetider flyplass-flyplass er:
-Økonomi frakt 3-7 dager

Prioritetfrakt

Fraktalternativet når det haster, og pris er underordnet fremføringstid. Frakten bookes raskeste vei til målet. Hvis ønskelig booket med flyselskapenes prioritet/express service for oppgradert. Tjenesten tilbys både som flyplass-flyplass og dør-dør.

 

Eksempel på typiske ledetider flyplass-flyplass er:

-Express/prioritet 1-3 dager

Kurerfrakt

Dette er gode og økonomisk fordelaktig dør-dør løsninger for små forsendeler sammenlignet med tradisjonell flyfrakt. Kurer forsendelsene går i effektive og raske småpakke systemer ombord selskapenes egne fraktfly. Tjenesten tilbys også med DDP leveringsbetingelser hvor toll og moms i importlandet belastes tilbake til avsender.

Eksempel på typiske ledetider dør-dør er:

-Kurer dør-dør 1-4 dager