Tog Frakt

Togfrakt er lenge vært en litt glemt fraktmetode av varer, togfrakt passer utmerket for litt større partier som LCL/stykkgods eller full containere/FCL for lettomsettelige varer. Togfrakt er mer klimavennlig og ganske likt sjøfrakt siden godset lastes i containere, routingen er naturligvis forskjellig.

togfrakt - Overseas Logistics

Togfrakt passer for deg som:

-Frakter store volumer som har høy verdi

-Verdsetter det å raskt kunne tilby nye varer til markedet

-Har jevnlige leveranser med strenge krav til ledetider

-Ønsker å redusere størrelse på lageret

-Krever raskere leveransetid uten å øke klimautslippene

 

Typiske ledetider stasjon-stasjon er:

-Til Kina 16-19 dager

FCL: Full container

Full containere (FCL) vil inneholde gods fra en kunde og man betaler for hele containeren/e. Dette er mest hensiktsmessig og økonomisk ved større partier og varenes egenskaper tilsier man ikke kan eller ønsker laste sammen med annet gods. Ved ankomst kan hele containeren/e leveres direkte til mottaker for lossing etter innfortolling er gjort.

LCL: Stykkgods

Stykkgodstjeneste hvor man booker plass i samlastcontainer sammen med gods til flere forskjellige mottakere, og man betaler for sin benyttede plass i containeren. Dette alternativet vil lønne seg med mindre mengder gods mellom 1 til 14 kubikkmeter. Ved LCL skal en være oppmerksom på at man betaler per Weigh Measurement (W/M). Enten per tonn eller per kubikkmeter, en kubikkmeter tilsvarer 500kg som togfrakt. Stykkgods tilbys både som en til stasjon eller til dør tjeneste.