Exportfortolling

Alle varer som sendes ut av Norge må eksportdeklareres. Prinsippene er de samme som ved import, dog er prosessen enklere og gjøres i Tollvesenets TVINN system. Det er kun er fisk og fiskeprodukter som omfattes av avgifter. Hva man skal være oppmerksom på som eksportør er at visse varer krever eksporttillatelse før de kan sendes ut av Norge, de samme varene kan kreve transittillatelse for transport gjennom land til endelig mottakerland og importtillatelse i mottakerlandet. Det er derfor viktig at eksportøren setter seg inn i regelverket før man utfører varer.

Varer med restriksjoner ved eksport

flyfrakt - Overseas Logistics
Mottaker kan få tollfritak eller redusert toll om landet omfattes av frihandelsavtale med Norge. Eksportør må da utstede varesertifikat eller opprinnelseserklæring for varene, dokumentet må således attesteres av Tollvesenet eller handelskammeret