FORTOLLING OG SPEDISJON

Ordet spedisjon er ett fremmedord alle har hørt om, men ikke er like sikker på hva betyr. Spedisjon er å organisere og gjennomføre godstransport med tilhørende dokumenthåndtering og tollekspedering på vegne av andre andre mot godtgjøring. Som en speditør tilbyr Overseas Logistics alle spedisjonstjenester. Hos oss kan du bestille transport av gods til og fra Norge så vel tredjelandsforsendelser hvor deres varer kan sendes direkte fra din leverandør i ett land til kjøper i et annet land. Vi har gode samarbeidspartnere i nesten hele verden som løser store og små oppgaver.

Fortolling & Spedisjon

Alle varer som importeres eller eksporteres må deklareres hos tollvesenet. Våre ansatte har mange års erfaring med fortolling av varer for import og eksport for våre kunder, og våre operative systemer er tilknyttet tollvesenets TVINN system for elektronisk fortolling. Alle varetyper klassifiseres i ett harmonisert globalt kapitellregister.

distribusjon - Overseas Logistics

Importfortolling

Man skal holde tunga rett i munnen

sjøfrakt - Overseas Logistics

Eksportfortolling

Alle varer må deklareres