Sjøfrakt

Har man større partier og planlagt innkjøpene sine godt er sjøveien er den mest økonomiske måten å transportere varene sine på. Transport på sjøen foregår ved at varene lastes i standard sjøcontainere i størrelsene 20 eller 40fot ombord store containerskip. Innen sjøfrakt er det gjerne to standard tjenester som tilbys FCL (Full Container Load) og LCL (Less than Container Load)(stykkgods). Hvilken man velger avhenger i fleste tilfeller av godsmengden. Som en tommelfingerregel kan man si hvis godsmengden overstiger 14 kubikkmeter kan det lønne seg å booke full container. Varene må pakkes på en slik måte at de tåler en røff tur på verdens hav.

NB: Vi anbefaler på det sterkeste at vareier har en transportforsikring, dette er vareeiers ansvar. Da er man forsikret også om det er ett uhell med skipet varene er lastet på og skipseier benytter seg av sin rett å benytte seg av felleshavari. Ved felleshavari er vareeiere forpliktet å ta sin del av kostnadene med å redde skipet. Om ønskelig kan vi formidle engangs  transportforsikring for din sending via vårt forsikringsselskap.

Sjøfrakt - Overseas Logistics

E ksempel på typiske ledetider havn-havn er:
– Fra Kina og fjerne østen 6-7 uker
– Fra Vestkyst USA 4-6 uker
– Fra Østkyst USA 2-3 uker

Sjøfrakt passer for:
– Forsendelser der fraktprisen skal være så lav som mulig
– Der du har jevnlige forsendelser som er godt planlagt
– Der godset er veldig stort, eller har uvanlige dimensjoner
– Forsendelser som er veldig tunge i forhold til størrelsen

FCL: Full container

Full containere (FCL) vil inneholde gods fra en kunde og man betaler for hele containeren/e. Dette er mest hensiktsmessig og økonomisk ved større partier og varenes egenskaper tilsier man ikke kan eller ønsker laste sammen med annet gods. Container trafikk tilbys til de fleste norske havner, og utlevering eller levering kan skje fra den havnen som ligger mottaker nærmest

LCL: Stykkgods

Stykkgodstjeneste hvor man booker plass i samlastcontainer sammen med gods til flere forskjellige mottakere, og man betaler for sin benyttede plass i containeren. Dette alternativet vil lønne seg med mindre mengder gods mellom 1 til 14 kubikkmeter. Ved LCL skal en være oppmerksom på at man betaler per Weigh Measurement (W/M). Enten per tonn eller per kubikkmeter, en kubikkmeter tilsvarer 1000kg som sjøfrakt. Som stykkgods kan man oppleve noe høyere havne og terminalkostnader, da containeren losses på terminal før levering. Til Norge ankommer all LCL gods Oslo havn og distribueres til endelig leveringssted herfra.