Togfrakt til Norge

Togfrakt fra fjerne Østen er lenge vært en litt glemt fraktmetode av varer, men fikk ett voldsomt oppsving i løpet av 2020 og Coronaens utfordringer med kapasitetsmangel og raskt stigende rater på sjø og flyfrakt. Å frakte varer på jernbane fra Kina plasseres seg ett sted mellom sjøfrakt og flyfrakt. Betydelig raskere enn sjøfrakt og betydelig billigere enn flyfrakt, togfrakt passer utmerket for litt større partier som LCL/stykkgods eller full containere/FCL for lettomsettelige varer. Overseas Logistics har tilbydt våre kunder togfrakt fra Kina siden 2017 og har opparbeidet god erfaring med jernbanen som fraktalternativ. Togfrakt er mer klimavennlig og ganske likt sjøfrakt siden godset lastes i containere, routingen er naturligvis forskjellig og ved ankomst Europa omlastes  containerne i Tyskland eller Polen med levering direkte til kunde eller til terminal i nærheten av Oslo for distribusjon.

Overseas Logistics -Togfrakt til Norge

Togfrakt passer for deg som:

– Frakter store volumer som har høy verdi
– Verdsetter det å raskt kunne tilby nye varer til markedet
– Har jevnlige leveranser med strenge krav til ledetider
– Ønsker å redusere størrelse på lageret
– Krever raskere leveransetid uten å øke klimautslippene

Typiske ledetider stasjon-stasjon er:

– Fra Kina 16-19 dager

FCL: Full container

Full containere (FCL) vil inneholde gods fra en kunde og man betaler for hele containeren/e. Dette er mest hensiktsmessig og økonomisk ved større partier og varenes egenskaper tilsier man ikke kan eller ønsker laste sammen med annet gods. Ved ankomst havn kan hele containeren/e leveres direkte til mottaker for lossing etter innfortolling er gjort.

LCL: Stykkgods

Stykkgodstjeneste hvor man booker plass i samlastcontainer sammen med gods til flere forskjellige mottakere, og man betaler for sin benyttede plass i containeren. Dette alternativet vil lønne seg med mindre mengder gods mellom 1 til 14 kubikkmeter. Ved LCL skal en være oppmerksom på at man betaler per Weigh Measurement (W/M). Enten per tonn eller per kubikkmeter, en kubikkmeter tilsvarer 1000kg som sjøfrakt. Som stykkgods kan man oppleve noe høyere havne og terminalkostnader, da containeren losses på terminal før levering. Til Norge ankommer all LCL gods Oslo havn og distribueres til endelig leveringssted herfra.