Om oss

Overseas Logistics er et internasjonalt spedisjonsselskap og ditt kompass i den internasjonale handelsverdenen.

Fra små forsendelser til store laster, vi sørger for at dine varer når sitt mål, hver gang.

Kontakt oss i dag for å starte din reise mot problemfri logistikk!

I 2004 startet vi som Prime Cargo i Vestby, drevet av danske entreprenører. Etter å ha ekspandert til Gardermoen i 2008, tok norske eiere over styringen i 2013. Med en strategisk visjon skilte vi i 2021 Prime Cargo og Overseas Logistics, to separate enheter som fokuserer intenst på sine spesialiteter.

Velkommen til Overseas Logistics, tidligere kjent som vår Gardermoen-avdeling. Vi tilbyr enestående fly-, sjø- og togfrakt, samt tolltjenester, drevet av det samme dedikerte teamet og den samme kvaliteten du alltid har forventet fra oss.

Vi går langt for å sikre at dine logistikkløsninger er av høyeste kvalitet og til rett tid – uansett størrelsen på din virksomhet. Med et omfattende nettverk av pålitelige partnere, bygger vi broer over hele verden, styrket av langvarige relasjoner som strekker seg tilbake til våre begynnelsestider.

Hos Overseas Logistics, handler det ikke bare om forretning. Det handler om personlige forbindelser som gir deg trygghet og tillit til at vi alltid setter dine behov først.

Opplev den menneskelige siden av logistikk med oss i dag.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Olog arbeider for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold internt og hos våre samarbeidspartnere og leverandører. Med anstendig arbeidsforhold menes ivaretagelse av Helse, Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassen, sosiale og kulturelle rettigheter og at ansatte gis en lønn de kan leve av. Videre skal alle krav til minstelønn ivaretas. Ansatte skal også stå fritt til å organisere seg hvis ønskelig. Olog forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører ivaretar disse kravene på en god måte.

Det er virksomhetens øverste leder som er ansvarlig for at kravene blir fulgt opp og at interne rutiner blir etablert, men hver enkelt ansatt er forpliktet til å følge etablerte rutiner og varsle om eventuelle mistanker om brudd.

Ved mistanke om brudd på kravene til menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold hos våre leverandører og samarbeidspartnere, vil Olog granske hendelsen og sørge for at nødvendig tiltak blir etablert. Ved alvorlige brudd, vil dette kunne medføre at samarbeidsavtaler og kontrakter termineres.