Covid-19 utbrudd i Shanghai

De siste dagene er det vært flere Covid utbrudd i Shanghai, som medfører at myndighetene innfører strenge tiltak, massetesting og nedstenging av nesten alle områder av Shanghai. Ved positive tester isoleres bygninger og leilighetskomplekser for 14dager, og området ellers i 48 timer. I tillegg til nedstengte fabrikker, terminaler og lagerbygg skaper dette store problemer for transport av varer og frakt til og fra speditørenes terminaler. Omkringliggende områder og byer rundt Shanghai opplever også økende tilfeller av positive tester, dette er medført til motorveiene til og fra Shanghai stenges for trafikk og man ikke får transportert frakt verken inn eller ut av byen. Tiltakene kan medføre forsinkelser til fly, sjø og togfrakt fra området i en allerede presset situasjon.

Andre deler av Kina har også økende tilfeller med smitte. Shenzhen/Dongguan har innført lockdown til 20. mars, Qingdao har stengte motorveier, Tianjin/Xingang er delvis nedstengt.

Vår agent i Kina overvåker situasjonen nøye fra hjemmekontor, og man håper de strenge tiltakene i Shanghai denne uken vil bedre på situasjonen.

Del denne siden