Russland – Ukraina konflikten – Hvordan påvirkes logistikken?

Konflikten mellom Russland og Ukraina skaper for tiden bekymring over hele verden. Selv om det
fulle omfanget av virkningen ikke kan forutses, vil konflikten sannsynligvis også ha innvirkning på den
globale forsyningskjeden og råvarepriser. I tillegg til forstyrrelser, spesielt innen togfrakt mellom Kina
og Europa, kan konflikten også forverre den globale forsyningskjeden ytterligere.
Så langt er innvirkningen på forsyningskjeder begrenset. Eskalering av situasjonen kan imidlertid
plutselig endre disse omstendighetene. Hvis det skjer relevante endringer i transportkjedene, vil vi
forsøke holde våre kunder oppdatert så raskt som mulig.


Innvirkning på tog-, fly- og sjøfrakt fra Kina og Asia generelt
For øyeblikket er ikke godstransporten på tog rundt de berørte områdene påvirket, men det
forventes fraktprisene vil påvirkes i negativ retning. Operatørselskapene innen jernbanefrakt
planlegger allerede å gå over til alternative ruter dersom konflikten forverres ytterligere og
grensestenginger inntreffer. Gitt den usikre utviklingen av situasjonen, vil vi på nåværende tidspunkt
anbefale våre kunder å vurdere endring av transportmåte for sin togfrakt til sjøfrakt, evt flyfrakt for
stykkgods som haster mer. I tilfelle av grensestenginger og tilhørende forstyrrelser eller forsinkelser i
transittiden, vil vi så snart som mulig varsle våre kunder med booket transport.


Angående flyfrakt har noen flyselskaper allerede begynt å unngå luftrommet over Hviterussland og
nærliggende områder som en forholdsregel for sine flyvninger til/fra Asia-Europa. Det ukrainske
luftrommet er offisielt stengt for alle sivile fly. I tilfelle luftrommet over konfliktområdene stenges
helt, vil flyselskapene måtte omdirigere sine flyvninger over Midtøsten. Noe som kan medføre lengre
transittider og høyere økte priser.


Sjøfrakt er så langt stort sett upåvirket av konflikten mellom Russland og Ukraina. Siden situasjonen
innen sjøfrakt allerede er anstrengt i dagens situasjon, kan ett skifte fra tog til sjøfrakt muligens
redusere kapasiteten ytterligere, som også vil påvirke fraktratene.


Det forventes fraktratene vil kunne stige som følge av konflikten, inkludert økte drivstoffkostnader.
For øyeblikket er ikke tilgjengeligheten av bunkersolje direkte begrenset av konflikten, men den
økende oljeprisen påvirker bunkersoljeprisen. Økt risiko for cyberangrep som vil innebære en
sikkerhetsrisiko kan også påvirke transportbransjen.


På dette stadiet kan ingen forutse hvordan situasjonen i konflikten vil utvikle seg og påvirke
transportbransjen. Vi vil informere våre kunder med transporter som er direkte berørt om status på
deres forsendelser. Ber om forståelse for informasjonen vi mottar fra aktører i transportkjeden kan
virke uavklart og utydelig, samt kan endre seg raskt.

Del denne siden